Arnhem heeft etherpiraat combi team

Het hele paas weekend 2019 is er al een snoeihard signaal te ontvangen geweest wat kwam vanaf een hoge flat! De rapporten logen er niet om, zelfs in Duitsland luisteren de mensen mee.

De basis van dit station was een speciale patatzak antenne en een zender van 1000watt! Heb jij het combi team kunnen ontvangen? Ze zonden uit via 92.3 MHz


Geheime piraat uit de lucht

Zojuist heeft het AT in samenwerking met politie en klimploeg de geheime piraat het zwijgen opgelegd.

Een filmpje van het verwijderen van de spullen

En nog een filmpje van het uit de ether halen van de geheime piraat. Het AT was ter plaatse met politie en klimploeg.

Illegale radio zender de Geheime piraat uit de ether
Klimploeg in actie

Politie helpt het AT in Staphorst

Het Agentschap Telecom (AT) krijgt in Staphorst steeds vaker hulp van de politie bij de ontmanteling van geheime zenders. Het uit de lucht halen van deze ‘piratenzenders’ stuit op zoveel weerstand van de zendpiraten, dat de werkzaamheden van het AT onveiliger worden. Begin maart nog liepen de gemoederen hoog op bij het ontmantelen van een geheime zender.

Gehieme piraten zenders uit de lucht

Volgens de gemeente Staphorst vinden er vaker vernielingen plaats en zijn de medewerkers van het AT slachtoffer van bedreigingen. “Wij als gemeente Staphorst distantiëren ons nadrukkelijk van deze gedragingen. Emotie mag, ook in dezen, echter vernielingen en bedreigingen keuren wij ten zeerste af.”

Het Agentschap Telecom luidde in januari al de noodklok over de verharding van etherpiraten. Het AT zei toen al zich zorgen te maken over de veel krachtigere zendapparatuur, maar ook over de grovere methoden om uit handen van justitie te blijven.

De masten van de zenders worden in hoogspanningsmasten of bomen gehangen, constateerde het AT toen. Ook zitten zenders in hermetisch afgesloten containers of worden ze gebarricadeerd met een vat olie of asbestplaten. Daardoor kost het ontmantelen van de zenders kapitalen.

Begin maart
Het AT had begin maart drukke dagen in de gemeente Staphorst. Op 7 maart werden acht illegale zendmasten uit de lucht gehaald. Die dag was de politie aanwezig om het team van het AT te ondersteunen. Die dag verliep zonder incidenten.  Lees ook: Acht illegale zendmasten in Staphorst in beslag genomen

Op 8 maart werd er nog een zendmast uit de lucht gehaald. Bij een ontmanteling aan de Vlakkeweg ging dat niet zo rustig als de dag ervoor. De politie moest ingrijpen toen omstanders hun aanwijzingen niet opvolgden. Dat gebeurde op het moment dat de mast naar beneden werd gehaald. Er werd onder andere met vuurwerk naar de politie gegooid. De politie verdedigde zich met wapenstokken. Er werd toen niemand aangehouden. Lees ook: Veel politie op de been bij ontmanteling zendmast etherpiraten Staphorst

De zendpiraten stoorden zich aan het machtsvertoon van de politie. “Deze zendmast stoort niet op de ether, hij stond überhaupt niet aan. En ze storen ook niet op de 112 frequentie, die gaat niet via deze weg”, zei een van de omstanders destijds. 

(bron: rtvoost)