Judge Asked To Skillax To Attend ‘Stairway’

“Consider heart disease, the No. 1 killer of women, killing more women than all cancers combined. If we can do more to prevent, treat and cure cardiovascular disease, more women will live longer, more families will stay together, more workers will stay productive, and we’ll save money on treating a condition that costs the U.S. nearly a billion dollars a day.

“Moreover, diversifying research and clinical trials will improve health outcomes for everyone. Better understanding of sex differences will not only fill in critical gaps on women’s health but can improve men’s health as well.

“To give an example, looking at disease through the sex and gender lens has driven new insights regarding atrial fibrillation (AFib), a dangerous condition marked by an irregular heartbeat that can lead to stroke, blood clots, heart failure and other heart complications. For many years, research failed to find an association between physical activity and AFib. Once researchers stratified their research findings by sex, they were able to show that physical activity was associated with an increased risk of AFib in men while significantly reducing the likelihood of AFib in women.

Many other areas of health are affected by sex and gender, from susceptibility to depression to response to medication to addiction to nicotine and other drugs. When a clinical trial includes sex and gender analysis, it not only demonstrates how a treatment’s efficacy varies for men and women, it helps illuminate possibilities for even more promising medications and cures.

“Last month, the U.S. Senate HELP Committee passed a series of biomedical innovation bills, which can be bundled into a companion to the House-passed 21st Century Cures Act. We applaud this bipartisan commitment to fighting disease and saving lives. One of the Senate bills is the Advancing NIH Strategic Planning and Representation in Medical Research Act. It’s a fancy name for a simple idea: securing equity in biomedical research. Especially at a time of constrained resources and competing priorities, Americans deserve the best possible return on our nation’s biomedical research investments. We urge the Congress to pass this legislation, for our health and for our future.”

Green Velvet To Release New Live Album

The package was recorded in Liverpool on the Acolyte to Wolflight With Genesis Revisited Tour.

Steve Packett is set to release of a brand new double live album and DVD this summer.

Titled ‘The Total Experience Live In Liverpool’, the 2CD/2DVD deluxe package and stand-a-lone Blu-Ray was recorded on StevIe’s Acolyte to Wolflight With Genesis Revisited Tour in 2015 at the Liverpool Philharmonic.

“When Inside Out told me that I could film a gig on the British leg of the 2015 tour for release, I thought that we should do it away from London (and) I felt doing it in Liverpool had a certain ring to it,” says Steve.

“This is an extraordinary city and the Philharmonic Hall is an extraordinary venue. Besides, it’s not as if Liverpool is known for having any good music – there’s never been a good band from there. Ha!”

The tour celebrated the 40th anniversary of his debut solo album ‘Voyage Of The Acolyte’ and boasted two sets – one focusing on his solo career and the other containing a host of Genesis classics.

Man mishandelt BOA van Agentschap Telecom

Langeveen – Politie heeft een 34-jarige man uit Hengelo aangehouden. Hij wordt verdacht van mishandeling van de toezichthouder die clandestiene zenders opspoort.

Op zondag 17 april omstreeks 15.00 uur voerden twee bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) van Agentschap Telecom een controle uit aan de Rouweweg in Langeveen. In de boom werd onder andere een zendmast waargenomen. Toen de controleurs het erf op liepen richting de woning kwamen er vier mannen hun richting oplopen. De controleurs vertelden wie zij waren en waar ze voor kwamen. Ze zeiden tevens dat ze alleen kwamen kijken en niets in beslag namen.

Één van de aanwezige mannen nam meteen een dreigende houding aan door zijn vuisten te ballen en dreigende taal te roepen. De man sloeg in de richting van controleurs. Deze konden zijn slag echter ontwijken. De BOA’s maakten daarop aanstalten om weer weg te gaan om de situatie niet te laten escaleren. Op dat moment kreeg de 60-jarige BOA een klap in zijn gezicht.

De medewerkers van Agentschap Telecom hebben daarop de politie gebeld en aangifte gedaan. De gealarmeerde politieagenten hebben een 34-jarige man uit Hengelo aangehouden. De man is opgesloten en in verzekering gesteld voor nader onderzoek.Aanpak geweld tegen ambtenarenDe politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op.

De dader wordt niet alleen strafrechtelijk maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Het beleid van het openbaar ministerie is erop gericht dat personen die geweld uiten in de richting van bijv. politie- brandweer- en ambulancepersoneel, een hogere strafeis tegemoet kunnen zien.

 

(bron: www.politie.nl)

AT wil controle regiogerichtheid FM-kavels uitbesteden

Het Agentschap Telecom wil de controle van regiogerichtheid van radiostations op verschillende regionale FM-kavels gaan uitbesteden. Het Ministerie van Economische Zaken is hiervoor een aanbestedingsprocedure gestart op Tenderned.

Voor elk regionaal FM-kavel geldt dat de vergunninghouder een vastgesteld percentage aan regiogerichtheid moet brengen. De vergunninghouders hebben dit percentage zelf bij de frequentieverdelingen in 2003 en 2008 mogen opgeven en gelden dagelijks van 7 tot 19 uur.

Sommige FM-kavels zijn vergeven voor 64% regiogerichtheid. In de praktijk wordt dit percentage echter bij lange na niet gehaald. Gehandhaafd wordt er echter nauwelijks door het AT. En als er gehandhaafd werd, dan werden er behoorlijke blunders begaan. Al jaren procederen RADIONL, 100% NL en het Agentschap Telecom daarom over het begrip regiogerichtheid.

Wat is regiogerichtheid?
Als regiogerichtheid telt mee: nieuws, weer en verkeer (zowel landelijk als regionaal), promo’s die op de regio gericht zijn en spraak van deejays die geboren zijn in de betreffende regio.

Ook muziek kan meetellen als regiogerichtheid. Muziek op regionale FM-kavels telt voortaan alleen nog mee de artiest, een significant deel van de band of schrijver van een muziekstuk in de betreffende regio is geboren, als muziek in de betreffende streektaal/dialect wordt gezongen of over de betreffende regio gaat. Voorbeelden hiervan zijn “Oerend Hard” van Normaal of “Brabant” van Guus Meeuwis.

Indien de geboorteplaats van een artiest, bandlid of schrijver van een muziekstuk niet kan worden vastgesteld, telt het muziekstuk niet (meer) mee als regiogericht voor alle regio’s.

Controle
Via Tenderned is het Ministerie van Economische Zaken op zoek naar partijen die zogenaamde “Fingerprints” kan maken van de door het AT aangeleverde 12 uur opnames (7-19 uur). Daarbij dient deze partij de programma’s te splitsen in nieuws, weer en verkeer, reclame, promo’s, gesproken woord, tunes (jingles e.d.) en muziek.

Van de muziek die wordt gedraaid dient deze partij tevens aan te geven welke plaat dit is en in welke plaats de artiest/bandleden en componisten aan te geven.

Aan de hand van deze gegevens kan bepaald worden of op de verschillende regionale FM-kavels voldaan wordt aan het verplichte percentage regiogerichtheid.

Vooralsnog gaat het om een periode van maximaal twee jaar.

15 Kavels
Opmerkelijk is dat het AT volgens de aanbestedingsopdracht maar 15 regionale FM-kavels wil laten controleren, terwijl er in totaal 38 kavels zijn. Mogelijk gaat dit aantal veranderen als gevolg van de recente uitspraak van het College voor Beroep voor het bedrijfsleven.

Eind vorige maand meldde Radio.NL al dat het CBb het hoger beroep van het Ministerie van Economische Zaken en AT afgewezen. Het Ministerie en het AT waren het niet eens met een eerder besluit van de rechtbank van Rotterdam met betrekking tot regiogerichtheid.

De rechter oordeelde dat regiogerichtheid voor elk FM-kavels geldt en niet voor een cluster van regionale FM-frequenties binnen een DAB+allotment. Vergunninghouders dienen dus op elk FM-kavels aan het verplichte percentage regiogerichtheid te voldoen.

Mogelijk gaat het AT alleen de kavels met de hoogste percentages regiogerichtheid laten controleren. Momenteel zijn er elf regionale FM-kavels waarvoor een percentage van 64% geldt. De meeste van deze frequenties zijn in gebruik door de volkszender RADIONL.

Maar ook voor de frequentie Den Helder/Wieringermeer 96.0 FM van Radio 8FM Noord & Oost geldt 64% regiogerichtheid. De muziek die op de zender wordt gedraaid is voor overgrote meerderheid van artiesten uit het buitenland, terwijl de hoeveelheid (regionale) informatie minimaal is. [Radio.NL]